Зорьж буй ажил

Надад төлөвлөгөө байна

  Монгол улс хөгжихөд бид гуравхан гол зүйл дээр анхааралаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй . 

1.Ямар ЗАРЧИМ баримтлах вэ ?

 

2.Ямар БОДЛОГО хэрэгжүүлэх вэ ?

   Манайд өнөөдөр улс төрчид дангаараа эдийн засгийн асуудлуудыг шийдэж байна . Жирийн бизнес эрхлэгчдийг төлөөлсөн Эздийн холбоо , жирийн ажилчин ангийг  төлөөлсөн Үйлдвэрчний эвлэл болон Засгийн газар гурав хоорондоо асуудлаа ярилцах ГУРВАН ТАЛТ ХЭЛЭЛЦЭЭР-ийг дээд түвшинд гаргах хэрэгтэй . Дараахь 5 бодлогуудыг голчлон хэлэлцэх хэрэгтэй .

 

3.Ямар ХӨТӨЛБӨР хэрэгжүүлэх вэ ?

Олон тэрбум долларын ӨРӨНД Монголыг оруулж , 2037 он хүртэл ноогдол ашиг авахгүй  ашиггүй гэрээ хийж байсаны оронд Таван Толгой болон Оюу Толгойн ордыг ШУУД ЗАРСАНААР  доод тал нь 109 тэрбум доллар олж чадна .

   Уг мөнгөнөөс 5 тэрбум долларыг  Зэс хайлуулах үйлдвэр , Ган,Цементийн үйлдвэр , Нефт боловсруулах үйлдвэр , Бордооны үйлдвэр , Мал аж ахуй , Газар тариаланд зарцуулахад л Монгол улс одооны хүнд байдлаасаа гарч эдийн засаг цэцэглэнэ .