Хэвлэлийн мэдээ

С.Ганбаатар De Facto нэвтрүүлэгт орж зарим асуултанд хариулт өгөв