Хэвлэлийн мэдээ

Дорноговьчууд С.Ганбаатарыг сонгож Төрийн хулгайг зогсоохыг хүсэж байна