Хэвлэлийн мэдээ

С.Ганбаатарын эхнэр , гэрийн сайн эзэгтэй Тунгалаг