Хэвлэлийн мэдээ

Нэр дэвшигч С.Ганбаатарын гэрт үл таних хүн илгээмж аваачиж өгчээ