Хэвлэлийн мэдээ

Олон жилийн тэмцлийн үед намайг хайрлаж, хамгаалж, үргэлж миний талд байсан ард иргэд та бүхэндээ баярлалаа. Ард түмэнтэйгээ байгуулсан гэрээгээ 100% биелүүлнэ