Хэвлэлийн мэдээ

Монгол улсын 3 дахь Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр:С.Ганбаатар ганцаараа ард түмэнтэй хариуцлагын гэрээ байгуулсан