Хэвлэлийн мэдээ

С.Ганбаатарын "Оюу толгой"- н талаар (Oct 9, 2012)